LORI MITCHELL
Lori Mitchell
   
Bat Necklace - back Bat Necklace - detail Citrine Shield Citrine Shield - back
     
  Rutile Quartz   Rutile Quartz - front & back   Rutile Quartz - Clasp front & back   Peruvian Opal  
     
  Inlay Eye   Inlay Eye - Back   Pendant Fob   Pendant Fob back  
     
  Chunky Cross   Chunky Cross Back   Naked Lady Bolo   English Cross Lapis  
   
  Neckwear [ 1 ]   2   3